10-taggarens alternativ

Nov 15, 2016 | Tiotaggare

Har du gjort en 10-taggarlösning och undrar över dina möjligheter att påverka ditt beslut? Läs också: 10-taggarlösningar – ger de mer än jag annars skulle få?

Val du kan göra

Så länge du är kvar hos samma arbetsgivare kan du inte gå tillbaka till den förmånsbestämda pensionen ITP2. För att komma tillbaka till ITP2 krävs att du byter arbetsgivare och att den nya arbetsgivaren rapporterar in dig som ITP2:a. Har du under en lång tid haft en 10-taggarlösning så kan den nya arbetsgivaren villkora din anställning med att du får stanna i din 10-taggarlösning.

Kvar hos din nuvarande arbetsgivare kan man säga att det finns tre alternativ.

  1. Med arbetsgivarens godkännande kan du gå över till den premiebestämda ITP1. Det är viktigt att du som individ tittar på vilken premie som idag betalas in till din 10-taggarlösning så du kan jämför premien som skulle gå in till ITP1. Självklart är det möjligt att betala in mer än det som regleras i ITP1 förslagsvis genom att arbetsgivaren även sätter in kompletterande premier.
  2. Om inte din ITPK ingår i din 10-taggarlösning kan du välja att inbetalningarna som gått till din 10-taggarlösning istället betalas in i din ITPK. Fördelen med både alternativ ett och två är att du då kan ta del av de låga förvaltningsavgifterna som finns framförhandlande inom ITP. Var uppmärksam på att även Collectum tar ut en avgift på 1 procent. För ITP1 finns en begränsning som innebär att kostnaden får bli maximalt 450 kronor per år. Här är det viktigt att tänka på att avgiften är på den inbetalade premien och alltså bara belastar dina pengar vid ett tillfälle jämfört med en förvaltningsavgift som hela tiden kostar.
  3. Du kan stanna i din nuvarande 10-taggarlösning men jobba för att göra den bättre. Kanske kan både fondernas förvaltningsavgifter och eventuell ersättning till rådgivaren eller förmedlaren sänkas?

Om Pensionsbloggen

Unionen bjuder årligen in till över 800 informationsträffar om pensioner och försäkringar. Här bloggar vi om samma ämne med förhoppningen om att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut kring dina pensioner och försäkringar.

Är du intresserad av att gå på en föreläsning?

Vanliga frågor

Var kan jag placera min ITP1/ITPK?

collectum.se kan du se vilka bolag du kan välja på.

Se fler

Se våra filmer

(Ställ pekaren i kanten på bilden så kommer fler filmer fram)