Arbetsgivaren har försäkrat ditt liv för över en kvartsmiljon! Del I – Vad är det för försäkring?

Dec 8, 2016 | Dina försäkringar på jobbet, Efterlevandeskydd

Har du koll på dina livförsäkringar? Kanske har du tecknat en via Unionen och Förenade Liv, kanske har du en privat? Har du låneskydd på banken? Efterlevandeskydd på din pension? Det finns många olika sätt att teckna försäkringar för att din familj ska få pengar utbetalda i händelse av att du skulle avlida.

Till exempel har du som har kollektivavtal på din arbetsplats en livförsäkring som din arbetsgivare tecknar för dig, en Tjänstegrupplivförsäkring förkortad TGL. Fram tills du fyller 55 år är ersättningen från din TGL 273 000kr som betalas ut skattefritt ditt dina efterlevande. (Efter 55 års ålder minskar storleken med ett halvt prisbasbelopp om året).

För att omfattas av försäkringen med dess fulla belopp krävs att du jobbar minst 16 timmar/veckan. Jobbar du mer än åtta timmar men färre än 16 gäller försäkringen med halva beloppet. Försäkringen gäller längst till 70års ålder om du är kvar i anställning. Annars upphör den när du går i pension.

I försäkringen finns också ett barntillägg som betalas ut till var och ett av dina arvsberättigade barn under 20år. Och en makeförsäkring som innebär att du och gemensamma barn har rätt till en ersättning om din make/maka skulle avlida och inte själv ha någon TGL-försäkring. Detta gäller om ni har gemensamma minderåriga barn.

Försäkringen är tecknad i något av åtta bolag arbetsgivaren kan välja mellan. Fråga din arbetsgivare om vart er försäkring finns om du är osäker.

Se del II om vem som får pengarna.

Om Pensionsbloggen

Unionen bjuder årligen in till över 800 informationsträffar om pensioner och försäkringar. Här bloggar vi om samma ämne med förhoppningen om att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut kring dina pensioner och försäkringar.

Är du intresserad av att gå på en föreläsning?

Vanliga frågor

Var kan jag placera min ITP1/ITPK?

collectum.se kan du se vilka bolag du kan välja på.

Se fler

Se våra filmer

(Ställ pekaren i kanten på bilden så kommer fler filmer fram)