Arbetsgivaren har försäkrat ditt liv för över en kvartsmiljon! Del II – Vem får pengarna?

Dec 8, 2016 | Dina försäkringar på jobbet, Efterlevandeskydd

Det kan vara bra att ha koll på vem som får pengarna.

Det är något som man på förhand bestämt med hjälp av ett så kallat generellt förmånstagarförordande. Det fastslår att pengarna betalas ut till:

  1. Make, maka
  2. Barn, barnbarn
  3. Föräldrar
  4. Ett halvt prisbasbelopp (ca. 22 250kr) till dödsboet.

Här är det viktigt att notera att sambo inte får några pengar om du inte själv väljer att skriva in detta. Det kan du göra i ett särskilt förmånstagarförordande hos Collectum.

Du kan också välja att skriva pengarna på valfri fysisk person så här finns en kvarts miljon kronor som du själv styr över och som inte ingår i någon bouppteckning efter dig. Önskar du kan du också göra pengarna till enskild egendom för mottagaren.

Se del I – Vad är det för försäkring?

Om Pensionsbloggen

Unionen bjuder årligen in till över 800 informationsträffar om pensioner och försäkringar. Här bloggar vi om samma ämne med förhoppningen om att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut kring dina pensioner och försäkringar.

Är du intresserad av att gå på en föreläsning?

Vanliga frågor

Var kan jag placera min ITP1/ITPK?

collectum.se kan du se vilka bolag du kan välja på.

Se fler

Se våra filmer

(Ställ pekaren i kanten på bilden så kommer fler filmer fram)