Född -78 eller tidigare? Månadslön över 38 000kr? Se hit!

mar 17, 2017 | Din pension, Efterlevandeskydd, Gå i pension

Är du medveten om att din arbetsgivare betalar in pengar till ett efterlevandeskydde oavsett om du vill ha det eller inte?

I kollektivavtalet ingår en rad försäkringar. En av dem är ålderspensionen ITP och där har de allra flesta koll på att arbetsgivaren betalar in pengar, men inte alla har koll på familjepensionen. Det är en försäkring som din arbetsgivare tecknar för dig om du har ITP2 och en månadslön över 38 000 kronor (2017) oavsett om du har någon att skydda eller inte.

Problemet, om det nu är ett sådant, med familjepensionen är att den endast betalas ut till efterlevande make eller maka och barn under 20 år. Detta innebär att den som är singel eller sambo och inte har barn eller barn äldre än 20 år inte har någon förmånstagare, det vill säga någon som kan ta emot pengarna. Här kan du inte lägga till någon annan förmånstagare och pengarna kan med andra ord inte betalas ut till sambo, barn över 20 år, syskon, föräldrar etcetera.

Vill du ändå ta del av pengarna för egen del eller för att skydda sambo eller vuxna barn kan du välja att avstå från framtida inbetalningar till familjepensionen. Då kommer arbetsgivarens premie för familjepensionen istället sättas in till din ITPK länk där du kan ha ett återbetalningsskydd och på det sättet säkra pengarna till din sambo eller vuxna barn. Detta är då ett definitivt beslut och du kan senare inte lägga till skyddet igen oavsett om du då har någon att skydda eller ej. Pengarna som redan betalats in finns kvar i familjepensionen och kommer, i händelse av din död, att betalas ut om det finns någon förmånstagare.

Om du vill veta hur mycket pengar det rör sig om kan du vända dig till Collectum för att göra ett avstående. Innan beslutet sedan är genomfört så får du information om hur mycket pengar du hittills tjänat in i familjepension, hur stor premien som istället kommer betalas in till din ITPK blir samt hur mycket pengar som kommer finnas i din familjepension om du inte väljer bort den.

______________________________________________________________________

Storleken på familjepensionen är individuell och beräknas på:
den avlidnes lön om han eller hon avlider i aktiv ålder och har ITP

  • den pension som finns intjänad om den avlidne slutat sin anställning före pensioneringen eller om han eller hon redan gått i pension
  • om familjen vid dödsfallet hade barn under 20 år.

 

Om den avlidne hade kortare tjänstgöringstid än 360 månader minskar pensionen med 1/360-del för varje månad som saknas.

Om Pensionsbloggen

Unionen bjuder årligen in till över 800 informationsträffar om pensioner och försäkringar. Här bloggar vi om samma ämne med förhoppningen om att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut kring dina pensioner och försäkringar.

Är du intresserad av att gå på en föreläsning?

Vanliga frågor

Var kan jag placera min ITP1/ITPK?

collectum.se kan du se vilka bolag du kan välja på.

Se fler

Se våra filmer

(Ställ pekaren i kanten på bilden så kommer fler filmer fram)