Den magiska åldern 62 år och 1 månad – vad innebär den?

apr 24, 2017 | Gå i pension

Många jag pratar med vet att det händer någonting speciellt runt 62-årsåldern för den som har tjänstepension, men vad som faktiskt händer har inte alla helt fått koll på. Här går vi igenom hur det faktiskt är steg för steg:

  1. Detta gäller för dig som har ITP2 det vill säga är född 1978 eller tidigare och arbetar på en arbetsplats där det finns ITP2.  (Har du gjort en 10-taggarlösning gäller inte detta dig!)
  2. Väljer att gå i pension med syfte att pensionera dig tidigast månaden efter du fyller 62 år (därav 62,1 år). Att gå i pension innebär att du slutar arbeta!
  3. Efter att din arbetsgivare slutat betala in premier för dig, får du ett brev från Alecta där de frågar dig om det är så att du gått och blivit pensionär.

Om du svarar att så är fallet och intygar att du inte kommer jobba mer, så kommer de premier som din arbetsgivare annars hade betalat in fram till din 65-års dag betalas in av kollektivavtalet. Det finns särskilda pengar avsatta för detta ändamål. Du kan alltså gå i pension månaden efter du fyller 62 år och ändå få lika mycket inbetalt som du hade fått om du jobbat till 65 år. Värt att tänka på är:

  • Du lovar i stort sett att inte jobba mer. Du kan fortfarande jobba lite, arbete upp till 7 timmar och 59 minuter i veckan är tillåtet.
  • Du måste gå direkt från en anställning till så kallad ”slutbetalning”. Du kan alltså inte vara arbetslös ett halvår och sen bli pensionär. Du kan dra nytta av slutbetalningen när som helst mellan 62,1år och 65år.
  • Värdet på denna så kallade slutbetalning varierar mycket från individ till individ. En person som har tjänat in ITP under i stort sett hela sitt arbetsliv och som har haft en normal linjär löneutveckling kanske skillnaden mellan slutbetalning eller inte är mycket liten. Har du däremot inte haft ITP under en längre tid, kan även de sista åren vara värdefulla och speciellt om du har höjt din lön mycket sent i livet. Det kan med andra ord vara så för en person med stort tidigare intjänande att slutbetalningen inte är så värdefull och att det är mer värdefullt att ha kvar möjligheten att jobba fritt fram till 65 år även om man går i pension. Man måste med andra ord inte välja slutbetalning.
  • Vill du titta på värdet för just dig loggar du med fördel in på Alectas webplats. Där kan du hitta ”Hittills intjänad tjänstepension” och ”Framtida tjänstepension”. Den senare visar på hur mycket det blir om du är kvar i systemet tills du fyller 65 år. Det kan du vara genom att jobba till 65 år eller genom slutbetalning.

Om Pensionsbloggen

Unionen bjuder årligen in till över 800 informationsträffar om pensioner och försäkringar. Här bloggar vi om samma ämne med förhoppningen om att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut kring dina pensioner och försäkringar.

Är du intresserad av att gå på en föreläsning?

Vanliga frågor

Var kan jag placera min ITP1/ITPK?

collectum.se kan du se vilka bolag du kan välja på.

Se fler

Se våra filmer

(Ställ pekaren i kanten på bilden så kommer fler filmer fram)