Familjepension är ett efterlevandeskydd som du har om du har ITP2 och en månadslön över 7,5 ibb (38 000kr/mån 2017). Det är ett förmånsbestämt efterlevandeskydd där pengarna kan betalas ut till make, maka, barn under 20 år. Det är med andra ord en snäv förmånstagarkrets som kan få pengarna.

Arbetsgivaren betalar alltid in till det här skyddet men du kan själv om du vill välja att istället få pengarna insatta till din ITPK. Genom att göra ett avstående från familjepensionen så betalas premien för familjepensionen istället in till din egen pension. Om du gör ett avstående av familjepension så skickar Collectum hem ett brev till dig. Där ser du vad du redan i dag tjänat in till familjepensionen, och som fortsätter finnas kvar även efter avståendet. Du ser också hur stor den extra premien som går in till din pension blir och slutligen finns även uppgift med om hur stor familjepensionen blir om du inte gör något avstående.

Du kan självklart även kontakta Collectum för att få svar på denna fråga.