Familjeskydd – ett efterlevandeskydd du väljer!

maj 23, 2017 | Din pension, Dina försäkringar på jobbet, Efterlevandeskydd

Det finns inom ITP två valbara skydd för dig som vill skydda din familj och säkerställa att den får pengar om du skulle avlida – återbetalningsskydd och familjeskydd.

Familjeskydd = Livförsäkring
Familjeskyddet beskrivs bäst som ”en vanlig livförsäkring”. Det är du som bestämmer hur mycket pengar du vill ska betalas ut (1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp per år) samt under hur lång tid dessa ska betalas ut (under 5, 10, 15 eller 20 år). Det är en månatlig utbetalning, vilket innebär att du bestämmer beloppet som familjen ska få varje månad. Det maximala skyddet du kan köpa är 14 767 kronor per månad i 20 år. Detta motsvarar 80 prisbasbelopp att jämföra med Unionens medlemsförsäkring hos Förenade liv, som i sitt grunderbjudande är på 8 prisbasbelopp.

Kostnad
Kostnaden för familjeskyddet dras från din premie som din arbetsgivare betalar in till din ITPK/ITP1. Med andra ord, när dina pengar kommer in till Collectum så kommer kostnaden för familjeskyddet dras innan pengarna skickas vidare till det eller de bolag som du valt. Kostnaden beror på hur mycket skydd du köper, hur lång tid det ska betalas ut och din ålder. Läs mer på Collectums webbplats där du också kan logga in för att välja eller ta bort ditt skydd.

Knutet till din anställning
Något jag tycker är viktigt att komma ihåg är att det här är en försäkring som bygger på att din arbetsgivare betalar in ITPK/ITP1. Det innebär att om du skulle byta jobb och inte längre ha ITP så kommer du inte kunna ha kvar den här försäkringen. Inget belopp finns ”intjänat” utan försäkringen lever bara så länge du betalar. Det finns dock ett efterskydd som innebär att din försäkring fortsätter gälla i tre månader med vissa begränsningar. (länk)

Giltig
Gäller fram tills att den anställde fyllt 65 år. Inga utbetalningar sker från försäkringen efter att den försäkrade skulle fyllt 70 år. Av den anledningen finns också begränsningar i hur långt skyddet är (antal utbetalade månader) om man fyllt 55år.

Skydd före 2008
Om du valde ditt familjeskydd före april 2008 fanns bara två nivåer att välja på. Ett eller två förhöjda prisbasbelopp (45 200 kronor 2016) med utbetalningstid i fem år. Kostnaden är under 2016 6,75 respektive 13,50 kronor per månad.

Vem får?
Pengarna betalas ut till den närmaste familjen vilket innebär

  1. Make/Maka, sambo, registrerad partner
  2. Barn

Möjligheten finns att byta plats på förmånstagarna. Man kan också lägga till före detta Make/Maka, sambo, registrerad partner samt foster- och styvbarn. Detta gör du genom att lämna in särskilt förmånstagarförordnande till Collectum.

Om Pensionsbloggen

Unionen bjuder årligen in till över 800 informationsträffar om pensioner och försäkringar. Här bloggar vi om samma ämne med förhoppningen om att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut kring dina pensioner och försäkringar.

Är du intresserad av att gå på en föreläsning?

Vanliga frågor

Var kan jag placera min ITP1/ITPK?

collectum.se kan du se vilka bolag du kan välja på.

Se fler

Se våra filmer

(Ställ pekaren i kanten på bilden så kommer fler filmer fram)