Uppsagd?! Omställningsavtalet en pärla bland kollektivavtalen!

jun 26, 2017 | Dina försäkringar på jobbet

Har du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist någon gång har du kanske kommit i kontakt med Trygghetsrådet? Trygghetsrådet är en av delarna i omställningsavtalet.  Omställningsavtalet är i sin tur en del av kollektivavtalet.

Trygghetsråden (exempel på trygghetsråd Unionens medlemmar tillhör, TRR, TRS, Trygghetsrådet Fastigo), hjälper till med omställning. Steget mellan två jobb kan vara olika långt för olika personer och hos Trygghetsrådet får du hjälp med att både inventera ditt nätverk, skriva ansökningshandlingar och det kan också vara med utbildningsinsattser bland annat. TRRs mål till exempel är ”att vägen från ett jobb till ett annat ska vara så kort, effektiv och meningsfull som möjligt”.

Tittar du närmare på statistiken från TRR kan du se att nio av tio aktivt jobbsökande som får rådgivning hos dem går vidare till nytt jobb eller start av eget företag. Fantastiskt kul!

I omställningsavtalet finns också en ekonomisk ersättning som heter Avgångsersättning (AGE) som ger ett komplement till a-kassan om vissa villkor uppfylls.  För dig som är medlem i Unionen och har vår inkomstförsäkring påverkar inte AGE inte den totala ersättningen du får.

Om Pensionsbloggen

Unionen bjuder årligen in till över 800 informationsträffar om pensioner och försäkringar. Här bloggar vi om samma ämne med förhoppningen om att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut kring dina pensioner och försäkringar.

Är du intresserad av att gå på en föreläsning?

Vanliga frågor

Var kan jag placera min ITP1/ITPK?

collectum.se kan du se vilka bolag du kan välja på.

Se fler

Se våra filmer

(Ställ pekaren i kanten på bilden så kommer fler filmer fram)