Återbetalningsskyddet har ingen direkt kostnad. Istället avstår du från det man kallar ”arvsvinster”.  Arvsvinsterna utgörs av det kapital som avlida pensionssparare utan återbetalningsskydd har sparat ihop och som vid deras dödsfall fördelas mellan andra sparare. Läs mer i tidigare inlägg