Olycksfall på jobbet! Har arbetsgivaren någon försäkring?

sep 11, 2017 | Dina försäkringar på jobbet

Ja. I alla fall om arbetsgivaren har kollektivavtal!

Vi börjar med att reda ut vad en olycka är. Vi som pratar försäkringar brukar använda oss av beskrivningen ”en plötslig, oförutsedd och yttre händelse som orsakar skada”. Alltså något jag inte kunde förutse skulle hända och som skedde utan förvarning och som jag skadades av.

Om du har kollektivavtal på din arbetsplats så finns det en försäkring som heter Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). När det gäller olycksfall på arbetsplatsen kan det vara en arbetsskada så kallad arbetsplatsolycka om den uppstod när du gjorde något ”i din arbetsgivares intresse”, med andra ord när du utfört dina arbetsuppgifter eller när du gjort något som din arbetsgivare sagt åt dig att göra.

Du är också skyddad till och från jobbet om du tar den vanliga vägen, detta kallas för färdolycksfall. Dock inte vid en trafikskada (då gäller istället trafikförsäkringen). Det finns också ett skydd för den som blir smittad eller sjuk av sitt arbete, arbetssjukdom.

Läs mer om arbetskador på Unionens hemsida

Det som är viktigt att göra om du drabbas av en arbetsskada är att anmäla! Arbetsgivaren är skyldig att anmäla varje misstanke om arbetsskada men du kan också göra det själv. Skadan ska anmälas till Försäkringskassan och det är arbetsgivaren skyldig att göra. Hen kan också göra anmälan eller vara dig behjälplig med anmälan till AFA-försäkring. AFA-försäkring är det försäkringsbolaget som har hand om den kollektivavtalade försäkringen vid arbetsskada, TFA.

Om Pensionsbloggen

Unionen bjuder årligen in till över 800 informationsträffar om pensioner och försäkringar. Här bloggar vi om samma ämne med förhoppningen om att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut kring dina pensioner och försäkringar.

Är du intresserad av att gå på en föreläsning?

Vanliga frågor

Var kan jag placera min ITP1/ITPK?

collectum.se kan du se vilka bolag du kan välja på.

Se fler

Se våra filmer

(Ställ pekaren i kanten på bilden så kommer fler filmer fram)