Se över ditt efterlevandeskydd!

feb 14, 2018 | Efterlevandeskydd

Är du osäker på hur familjens ekonomiska situation skulle bli om du eller din partner skulle avlida? Då är det kanske bra att se över ditt och hela familjens efterlevandeskydd.

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för skydd som de efterlevande kan få. Det finns ersättningar från staten som kan betalas ut, det finns ersättningar i kollektivavtalet, både automatiska och valbara och sen finns det självklart möjligheten att köpa hur mycket skydd du själv vill privat.

Börja med att se över familjens behov! Det är viktigt att veta vad familjen behöver innan man köper på sig mer efterlevandeskydd. Hur ser era tankar ut, vill ni kunna bo kvar eller räknar ni med att den efterlevande flyttar efter en omställningstid? Det här behöver ni prata om för att få en bra bild av hur mycket pengar den som blir kvar behöver.

Kika därefter på vad ni har för efterlevandeskydd idag. Om du skulle avlida, vad får din familj då? I engångsbelopp men även i månadsbelopp. Har ni rätt till omställningspension och/eller barnpension från Pensionsmyndigheten? Omfattas ni av en Tjänstegrupplivförsäkring på era arbetsplatser? Har ni återbetalningsskydd på era pensionspengar? Andra kollektivavtalade skydd, till exempel familjeskydd, familjepension? Och vad har ni för privata försäkringar, låneskydd?

Kanske känns det övermäktigt att göra detta, kanske till viss del, detektivarbetet men jag vågar lova att det kommer kännas bättre när du gjort det och fått översikten. Skulle det vara så att ni upplever det som att ni saknar skydd finns det då möjligheten att teckna ytterligare försäkringar. Skönt att upptäcka sådant innan det är försent tänker jag.
Och du som lever ensam, och inte har någon familj! Säkerställ att du inte har skydd som du betalar för på ett eller annat sätt och som bara kan betalas ut till den närmaste familjen!

Vill du ha hjälp med att se över vilka skydd du har och inventera familjens behov, gå in på PTKs rådgivningstjänst.

Du har väl inte missat att vi håller över 550 informationsträffar om pensioner och försäkringar runt om i landet varje år. Vi kommer gärna ut till din arbetsplats och informerar, hör av dig till din närmaste försäkringsinformatör.

Om Pensionsbloggen

Unionen bjuder årligen in till över 800 informationsträffar om pensioner och försäkringar. Här bloggar vi om samma ämne med förhoppningen om att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut kring dina pensioner och försäkringar.

Är du intresserad av att gå på en föreläsning?

Vanliga frågor

Var kan jag placera min ITP1/ITPK?

collectum.se kan du se vilka bolag du kan välja på.

Se fler

Se våra filmer

(Ställ pekaren i kanten på bilden så kommer fler filmer fram)