Vad är ITP?

feb 23, 2018 | Din pension, Dina försäkringar på jobbet

De flesta arbetsgivare som har kollektivavtal med Unionen har ITP. ITP står för Industrin och handelns tilläggspension och är den tjänstepension som de flesta av Unionens medlemmar omfattas av. ITP finns i två varianter ITP1 och ITP2. Om du är osäker på vad du har kan du logga in på Collectums hemsida. Huvudregeln säger att är du född 1978 eller tidigare har du ITP2 och är du född 1979 eller senare har du ITP1. Är du anställd hos ett företag som har tecknat kollektivavtal efter april 2006 så kan arbetsgivaren ha valt att ha ITP1 för samtliga tjänstemän oavsett ålder.

ITP är ett paket av försäkringar och innehåller både ålderspension, pengar du får när du blir gammal, sjukpension, pengar du får om du skulle bli sjuk mer än tre månader och en tjänstegrupplivförsäkring, som ger dina efterlevande upp till en kvarts miljon om du skulle avlida.

Om Pensionsbloggen

Unionen bjuder årligen in till över 800 informationsträffar om pensioner och försäkringar. Här bloggar vi om samma ämne med förhoppningen om att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut kring dina pensioner och försäkringar.

Är du intresserad av att gå på en föreläsning?

Vanliga frågor

Var kan jag placera min ITP1/ITPK?

collectum.se kan du se vilka bolag du kan välja på.

Se fler

Se våra filmer

(Ställ pekaren i kanten på bilden så kommer fler filmer fram)