Varför flexpension?

mar 1, 2018 | Din pension

Vi är dubbelt så många hundraåringar i Sverige idag än för bara tolv år sedan (SCB). Att medellivslängden stadigt ökar är ju i grunden något positivt, men det får stora konsekvenser för både ditt arbetsliv och din pension. Sämst ser läget ut för dig som är ung… Den allmänna pensionen sjunker drastiskt och hur gör vi för att inte att hamna i en situation där det inte går att leva på sin pension? Hur skapar vi förutsättningar för att både kunna och orka jobba längre?
Lösningen som Unionen förhandlat fram kallas flexpension och innebär två saker:

  1. Mer pengar genom att din arbetsgivare betalar in en högre premie till din nuvarande tjänstepensionsplan, du behöver inte göra några nya val.
  2. Mer tid genom en förstärkt möjlighet att gå ned i arbetstid från 62 års ålder om du vill.

Vad ger det mig?
Vad flexpensionen kan ge beror på en rad faktorer, till exempel ålder, löneutveckling, avgifter, inflation med mera. Faktorerna är osäkra och gör det svårt, till och med omöjligt att säga i förväg exakt vad du kommer få i pension. Vi har tagit fram ett antal räkneexempel som är just exempel och ingen prognos eller sanning utan ger dig en uppfattning om vad det skulle kunna handla om utifrån ett gäng antaganden. Om du till exempel tjänar 24 000 kr i månaden skulle du vid en fullt utbyggd flexpension kunna få 6 000 kr extra i månaden under din tid som pensionär.

Läs mer om vilka antaganden som gjorts, hur vi har räknat och ta del av ytterligare räkneexempel på www.flexpension.se

Ditt val
Om du jobbar inom det vi kallar tjänstesektorn (länk till avtal) kan din arbetsgivare bestämma att du som anställd kan välja bort flexpensionspremien. Unionen har den bestämda uppfattningen att det för den absoluta majoriteten är betydligt mer förmånligt att kvarstå i flexpensionssystemet. Om du avstår får du nämligen enligt Överenskommelsen om flexpension bara en höjning av din fasta kontanta lön med lika mycket som aktuell avsättningsnivå till flexpension. För dig som jobbar i tjänstesektorn handlar det för 2019 om 0,4 %. Om du till exempel har en månadslön på 24 000 kr innebär det alltså ett lönepåslag med 96 kr/månad innan skatt.
Målsättningen är att bygga ut flexpensionspremien till 2 % utöver nuvarande preminivå vilket bara den som kvarstår i flexpensionssystemet får del av.
96 kronor nu eller 6 000 kr sedan? Du bestämmer.

Nedgång i tid
Många tjänstemän kan tänka sig att jobba högre upp i ålder men det kräver rätt förutsättningar. Det viktigaste verkar vara flexibilitet genom att ha möjlighet att trappa ned och kanske vara ledig en dag i veckan mot slutet av arbetslivet. Flexpension ger dig därför också en förstärkt möjlighet att gå ned i arbetstid från 62 års ålder* om du vill.

Vill du veta mer? Gå in på www.flexpension.se, prata med förtroendevalda på din arbetsplats, kontakta Unionens regionkontor eller ring till Facklig Rådgivning på 0770-870 870.

*Gällande ålder i tjänstesektorn, det vill säga kollektivavtal mellan Unionen och Almega

Du har väl inte missat att vi håller över 550 informationsträffar om pensioner och försäkringar runt om i landet varje år. Vi kommer gärna ut till din arbetsplats och informerar, hör av dig till din närmaste försäkringsinformatör.

Om Pensionsbloggen

Unionen bjuder årligen in till över 800 informationsträffar om pensioner och försäkringar. Här bloggar vi om samma ämne med förhoppningen om att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut kring dina pensioner och försäkringar.

Är du intresserad av att gå på en föreläsning?

Vanliga frågor

Var kan jag placera min ITP1/ITPK?

collectum.se kan du se vilka bolag du kan välja på.

Se fler

Se våra filmer

(Ställ pekaren i kanten på bilden så kommer fler filmer fram)