Ändrad familjesituation – vad göra?

apr 10, 2018 | Efterlevandeskydd

Har din familjesituation förändrats? Då kan det vara dags att se över ditt försäkringsskydd.

Flytta ihop
– Nu kanske du har någon du vill skydda ekonomiskt? Kom ihåg att sambos inte ärver varandra. Därför måste du själv säkerställa att de eventuella pengar du vill att din sambo ska få får det. Gör det genom att fylla i särskilda förmånstagarförordnanden och genom att skriva testamente

Få barn
– Kanske är det dags att koppla på efterlevandeskydd på din tjänstepension när du får barn? Du blir försörjningsskyldig i och med att du blir förälder och det kan därför vara bra att se över sina efterlevandeskydd till exempel återbetalningsskydd och familjeskydd i ITPn.

Barnen flyttar hemifrån
– När barnen flyttar hemifrån kanske behov som tidigare funnit inte längre finns? Kom ihåg att ta bort skydd du inte längre behöver. Alla valda skydd kostar och äter direkt eller indirekt av dina pensionspengar.

Gifta sig
– Det här är en jackpot sett ur försäkringshänseende. Nu kopplas en massa skydd på som du som sambo själv måste hålla koll på. Makar ärver varandra till skillnad från sambos. Det som kan vara aktuellt är ett äktenskapsförord (läs mer om det på Skatteverkets hemsida, sök på äktenskapsförord).

Skilja sig
– Som skilda ärver ni inte längre varandra. Påverkar detta ditt behov av försäkring? Inom ITPn kan man låta det valbara efterlevandeskyddet tillfalla även sin före detta make eller maka. Kanske låter det konstigt, men har man barn tillsammans kanske man ändå vill ha det  så.

Närstående dött
– Inledningsvis kan det vara bra att se över vilka försäkringar den avlidne har. Påverkas ditt behov av skydd i och med att någon dött? Är det någon som du delat försörjningsskyldighet med? Kanske du behöver lägga till skydd. Är det någon som du har haft efterlevandesskydd för att skydda? Då kan det vara bra att se över dina försäkringar.

Känner du att du behöver du ett äktenskapsförord, testamente, samboavtal, hyresavtal, skuldbrev eller annat privatjuridiskt avtal? Som medlem i Unionen har du tillgång till juristbyrån Avtal24 :s webbverktyg samt deras erfarna jurister.

Om Pensionsbloggen

Unionen bjuder årligen in till över 800 informationsträffar om pensioner och försäkringar. Här bloggar vi om samma ämne med förhoppningen om att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut kring dina pensioner och försäkringar.

Är du intresserad av att gå på en föreläsning?

Vanliga frågor

Var kan jag placera min ITP1/ITPK?

collectum.se kan du se vilka bolag du kan välja på.

Se fler

Se våra filmer

(Ställ pekaren i kanten på bilden så kommer fler filmer fram)