Vad får jag för pengar när jag blir sjuk?

Nov 29, 2018 | Dina försäkringar på jobbet

Till att börja med har du karensavdrag ( gäller från 2019, motsvarar en dags lön för de flesta) då du inte får någon ersättning alls. Efter det så får du sjuklön från din arbetsgivare. Den är lagstiftad så den får alla oavsett om man har kollektivavtal eller inte. Är du sjuk i mer än två veckor så blir det skillnad om du har kollektivavtal, annan försäkring eller ingen alls.

Om du inte har något ytterligare skydd så får du pengar från Försäkringskassan. Försäkringskassan ger dig knappa 80 % av din lön men bara upp till ett visst tak. Det innebär att om du tjänar över 31 000 kr/mån (2019) så kommer du inte få någon ersättning för det som ligger över 31 000 kr/mån. Har din arbetsgivare kollektivavtal så får du även efter två veckor sjuklön. Dels betalar arbetsgivaren extra 10 % upp till taket som jag nämnde här ovan men arbetsgivaren betalar också på lönedelar över taket. Det innebär i praktiken att du får nästan 90 % av din inkomst fram till 90:de sjukdagen.

Om du är sjuk i mer än tre månader så betalar inte arbetsgivaren någon mer sjuklön utan i stället kommer den kollektivavtalade ersättningen från försäkringsbolaget Alecta och heter sjukpension. Sjukpensionen betalas ut under nästa ett år och om du skulle få sjuk eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan, det vill säga att du inte beräknas börja jobba igen på del eller heltid, får du fortsatt också sjukpension.

http://www.ersattningskollen.se/ ser du vad du får för ersättning och det kan också vara en hjälp för dig om du fundera på om du behöver mer försäkring.

 

Om Pensionsbloggen

Unionen bjuder årligen in till över 800 informationsträffar om pensioner och försäkringar. Här bloggar vi om samma ämne med förhoppningen om att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut kring dina pensioner och försäkringar.

Är du intresserad av att gå på en föreläsning?

Vanliga frågor

Var kan jag placera min ITP1/ITPK?

collectum.se kan du se vilka bolag du kan välja på.

Se fler

Se våra filmer

(Ställ pekaren i kanten på bilden så kommer fler filmer fram)