Nu är hösten här och vi kör igång med informationsträffar

På vår pensionsföreläsning ”Din Pension” går vi igenom pensionssystemet och berättar vilka val du kan göra och vart du gör dem. Under hösten kör vi över 100 olika tillfällen. Lista på alla träffarna hittar du här. För dig som fyllt 55 år och börjar att fundera på att...

ITP-upphandlingen klar

Nu är det klart med vilka de upphandlade bolagen blir från den 1 oktober 2018. Utöver lägre avgift och högre kvalitet har hållbarhetsredovisningar varit med i bedömningen. Läs mer om vilka de upphandlade bolagen blev på PTKs hemsida. Vill du veta mer framöver om hur...

25år! Grattis!

Som nybliven 25åring får du fler försäkringar genom din anställning hos en arbetsgivare med kollektivavtal. Redan innan du fyllde 25 år hade du en sjukförsäkring (kallad ITP Sjukpension) som finns i kollektivavtalet och även en livförsäkring, ...

Varför flexpension?

Vi är dubbelt så många hundraåringar i Sverige idag än för bara tolv år sedan (SCB). Att medellivslängden stadigt ökar är ju i grunden något positivt, men det får stora konsekvenser för både ditt arbetsliv och din pension. Sämst ser läget ut för dig som är ung… Den...

Vad är ITP?

De flesta arbetsgivare som har kollektivavtal med Unionen har ITP. ITP står för Industrin och handelns tilläggspension och är den tjänstepension som de flesta av Unionens medlemmar omfattas av. ITP finns i två varianter ITP1 och ITP2. Om du är osäker på vad du har kan...

Vad betalar jag i skatt som pensionär?

Som pensionär betalar du mer i skatt på pension jämfört med om det hade varit lön. Det beror på att du inte har något jobbskatteavdrag på pension. Skatteverket har en bra beräkningssnurra där det går att räkna ut vad det blir för skatt på pensionen. Skriv in ditt...

Se över ditt efterlevandeskydd!

Är du osäker på hur familjens ekonomiska situation skulle bli om du eller din partner skulle avlida? Då är det kanske bra att se över ditt och hela familjens efterlevandeskydd. Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för skydd som de efterlevande kan få. Det finns...

PTK rådgivningstjänst 3.0

Nu har PTKs rådgivningstjänsten kommit i en uppdaterad version. Det är tredje generation av tjänsten som är mer omfattande än tidigare. Det fordras lite mer av dig användare men du får ut mycket mer specifik rådgivning. PTK Rådgivningstjänst ger dig oberoende råd om...

Unionens sjukvårdsförsäkring för medlemmar

1 januari 2018 har du som medlem i Unionen möjlighet att teckna en sjukvårdsförsäkring hos Bliwa. Tidigare har möjligheten till att teckna sjukvårdsförsäkring varit begränsad till egenföretagarmedlemmar. Allt fler yrkesverksamma medlemmar har dock efterfrågat...

Gott nytt pensions och försäkrings år!

Ett nytt spännande pensions och försäkringsår ligger framför oss. För oss på Unionen innebär det att vi byter försäkringsgivare för delar våra medlemsförsäkringar och från och med 1 januari erbjuder vår gruppförsäkring på personsidan via Bliwa. Sakförsäkringarna finns...