Singel, sambo eller gift?

Beroende på hur din familjesituation ser ut kan du ha olika behov av efterlevandeskydd. Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för försäkringar som betalas ut till dina närmaste när du dör. I kollektivavtalet finns fyra olika typer av efterlevandeskydd, Återbetalningsskydd, Familjeskydd, Familjepension och Tjänstegrupplivförsäkring. Här kan du läsa information kring de olika skydden. För att få en helhetsbild är det sedan viktigt att du också funderar på vilka privata försäkringar du har i form av livförsäkringar och t ex låneskydd på dina bolån.

Om Pensionsbloggen

Unionen bjuder årligen in till över 800 informationsträffar om pensioner och försäkringar. Här bloggar vi om samma ämne med förhoppningen om att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut kring dina pensioner och försäkringar.

Är du intresserad av att gå på en föreläsning?

Se våra filmer

(Ställ pekaren i kanten på bilden så kommer fler filmer fram)