Alternativ ITP möjligt för dig med inkomst
över 52 787 kr/mån

Det finns en möjlighet för den som har en årslön som överstiger 10 inkomstbasbelopp att välja bort den förmånsbestämda ITP2-pensionen och istället göra en alternativlösning. Innan du gör detta bör du läsa på ordenligt om vad bytet innebär.

10-taggarens alternativ

Har du gjort en 10-taggarlösning och undrar över dina möjligheter att påverka ditt beslut? Läs också: 10-taggarlösningar – ger de mer än jag annars skulle få? Val du kan göra Så länge du är kvar hos samma arbetsgivare kan du inte gå tillbaka till den förmånsbestämda...

läs mer

Om Pensionsbloggen

Unionen bjuder årligen in till över 800 informationsträffar om pensioner och försäkringar. Här bloggar vi om samma ämne med förhoppningen om att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut kring dina pensioner och försäkringar.

Är du intresserad av att gå på en föreläsning?

Se våra filmer

(Ställ pekaren i kanten på bilden så kommer fler filmer fram)